Vážení kolegové a přátelé historie,

katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Vás srdečně zve na 18. ročník Celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2012, která se koná ve dnech 11. a 12. dubna 2013 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni.

 

 

Aktuálně

VÝSLEDKY HISTORIE 2012

1. místo

  • Tereza Daňková (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha)
  • František Kalenda (Fakulta humanitních studií UK Praha)

2. místo

  • Marie Fritzová (KHI FPE ZČU Plzeň)
  • Monika Slezáková (Historický ústav FF MU Brno)

3. místo

  • Josef Herbrych (Katedra historie PF MU Brno)
  • Tomáš Krákora (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha)

 4. místo

  • Monika Turynová (Katedra historie FF UP Olomouc)

5. místo

  • Jiří Louda (Katedra historie FPHP TUL Liberec)
  • Jana Štorkánová (Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem)

6. místo

  • Jiří Málek (Ústav historických věd FPF SU Opava)

 

Cena Josefa Šusty byla udělena Jiřímu Málkovi (Ústav historických věd FPF SU Opava). Sdružení historiků ČR dále ocenilo práce Tomáše Krákory (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha), Františka Kalendy (Fakulta humanitních studií UK Praha) a Moniky Slezákové (Historický ústav FF MU Brno).

 

Všem úspěšným gratulujeme!!!